Strona główna
  przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

schizole.serwis

Temat: Przepisy BHP na warsztacie samochodowym. Ktoś pomoze ??
...A więc będziesz musiał posłużyć się różnymi przepisami zależnie od rodzaju urządzeń, prac i technologii stosowanych w tym zakładzie. Kilka podstawowych przepisów które mogą mieć tu zastosowanie: Dz.U.1951.22.174 Rozporządzenie - Bezpieczeństwo pracy przy sprężarkach powietrznych. Dz.U.1950.25.223 Rozporządzenie - Obsługa suwnic elektrycznych w zakładach pracy. Dz.U.2003.169.1650 Rozporządzenie - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.2000.26.313 Rozporządzenie - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U.2000.40.470 Rozporządzenie - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych. I oczywiście wiele innych. Troszkę za mało napisałeś o zakłądzie. Będą tu zapewne miały zastosowanie przepisy dotyczące NDS i NDN, wypadków, szkoleń bhp, czynników rakotwórczych,...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=4232Temat: Oznakowanie dróg komunikacyjnych i miejsc składowania
Dz.U. z 1997. nr 129 poz.844 ze zm. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW BEZPIECZEŃSTWA § 4. 1. Znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu, ewakuacyjne i informacyjne powinny być stosowane jako znaki stałe. 2. Miejsca, w których istnieje ryzyko upadku lub kolizji z przeszkodami, powinny być na stałe oznaczone barwą bezpieczeństwa lub znakiem bezpieczeństwa. 3. Drogi powinny być na stałe oznaczone...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=354


Temat: poszukuje
...mechanizmów tych maszyn powinno być zabezpieczone ogranicznikami. § 91. 1. Wysięgników, mechanizmów urabiania, ładowania i zwałowania nie używa się do podnoszenia przedmiotów niebędących urobkiem, jeżeli dokumentacja techniczno-ruchowa wyraźnie na to nie zezwala. 2. Jeżeli dokumentacja techniczno-ruchowa dopuszcza możliwość użycia wysięgników do prac określonych w ust. 1, przy wykonywaniu tych czynności stosuje się przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach dźwigowych. § 92. Materiały eksploatacyjne i części zamienne magazynuje się na maszynach i urządzeniach technicznych wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. § 93. Na maszynach urabiających, ładujących i zwałujących dopuszczalne jest instalowanie dodatkowych grzejników elektrycznych tylko za zgodą kierownika ruchu zakładu górniczego lub...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=53


Temat: Zakaz parkowania w garażach samochodów z instalacją gazową
...czy ropie. I zdaje sie, ze ma to podstawy w fizyce. <ciach> przepis na który się powołujesz zaczyna się od słów "Na podstawie art. 237^15 § 2 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:" a ten z kolei brzmi: "§ 2. Ministrowie właściwi dla określonych gałęzi pracy lub rodzajów prac w porozumieniu z ministrem pracy i polityki socjalnej oraz ministrem zdrowia i opieki społecznej określą, w drodze rozporządzenia, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące tych gałęzi lub prac. " co do fizyki - benzyna jest lżejsza od powietrza?? jeśli masz w miarę nowe auto to magazynujesz ją w plastikowym baniaku
Źródło: forum.vivaldiego.wroclaw.pl/viewtopic.php?t=8189polo rozm 74
opuchniete stopy upal
słodkie zwierzaki
tiny pl g876
 Tematy
 : schizole.serwis
 : przepisy nakładające obowiązek odśnieżania dachów
 : przepisanie domu na dwóch synów
 : przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych
 : przepisy gry w piłke siatkową
 : prawo jazdy zmiana przepisow
 : przepisy zespolowych gier sportowych
 : przepisy kulinarne owoce morza
 : przepisy do wykonania przez dzieci
 : przepisy diety south beach
 : przepisy gry w piłke reczna
 . : : .
Copyright (c) 2008 schizole.serwis | Designed by Elegant WPT